Buurten rondom Peins

Ontdek wat men gemiddelde per wijk verdient! Selecteer één van onderstaande wijken om een indruk te krijgen van bevolkingssamenstelling, zoals de verdeling mannen vs. vrouwen en leeftijd gegevens. Van Peins zijn ook buurtgegevens beschikbaar zoals gemiddelde prijs van de koopwoningen en de verhouding huur- en koopwoningen rondom Peins.


Peins - Gemeente Franekeradeel

Verspreide huizen Peins - Gemeente Franekeradeel

Schalsum - Gemeente Franekeradeel

Verspreide huizen Ried - Gemeente Franekeradeel

Zweins - Gemeente Franekeradeel

Schingen - Gemeente Menaldumadeel

Ried - Gemeente Franekeradeel

Boer - Gemeente Franekeradeel

Slappeterp - Gemeente Menaldumadeel

Schalsumerplan en Arkens - Gemeente Franekeradeel

Watertoren, Bloemketerp en Zevenhuizen - Gemeente Franekeradeel

Hamburgerrak en Het Want - Gemeente Franekeradeel

Dongjum - Gemeente Franekeradeel

Dronrijp - Gemeente Menaldumadeel

Verspreide huizen Dongjum - Gemeente Franekeradeel

Professorenbuurt - Gemeente Franekeradeel

Stationsbuurt, Oostelijk en zuidelijk industrieterrein - Gemeente Franekeradeel

Verspreide huizen Dronrijp - Gemeente Menaldumadeel

Franeker Binnenstad - Gemeente Franekeradeel

Verspreide huizen Wjelsryp - Gemeente Littenseradiel

Verspreide huizen Minnertsga - Gemeente het Bildt

Verspreide huizen Berlikum - Gemeente Menaldumadeel

Wjelsryp - Gemeente Littenseradiel

C. van Saarloosstraat en omgeving - Gemeente Franekeradeel

Kaatsersbuurt - Gemeente Franekeradeel

't War, Witzens en Groot Lankum - Gemeente Franekeradeel

Verspreide huizen Menaldum - Gemeente Menaldumadeel

Vliet, Tuinen en Frisia - Gemeente Franekeradeel

Menaldum - Gemeente Menaldumadeel

Tzummarum - Gemeente Franekeradeel

Verspreide huizen Tzummarum - Gemeente Franekeradeel

Franeker-Zuid - Gemeente Franekeradeel

Firdgum - Gemeente Franekeradeel

Minnertsga - Gemeente het Bildt

Klooster-Lidlum - Gemeente Franekeradeel

Wier - Gemeente Menaldumadeel

Baaium - Gemeente Littenseradiel

Verspreide huizen Franeker - Gemeente Franekeradeel

Berlikum - Gemeente Menaldumadeel

Tzum - Gemeente Franekeradeel

Industriegebied West en bedrijventerrein Kie - Gemeente Franekeradeel

Verspreide huizen Tzum - Gemeente Franekeradeel

Verspreide huizen Beetgum - Gemeente Menaldumadeel

Winsum - Gemeente Littenseradiel

Hitzum - Gemeente Franekeradeel

Hns - Gemeente Littenseradiel

Hûns - Gemeente Littenseradiel

Beetgum - Gemeente Menaldumadeel

Verspreide huizen Hitzum - Gemeente Franekeradeel

Verspreide huizen Herbaijum - Gemeente Franekeradeel

Verspreide huizen Winsum - Gemeente Littenseradiel

Spannum - Gemeente Littenseradiel

Herbaijum - Gemeente Franekeradeel

Sint Jacobiparochie - Gemeente het Bildt

Verspreide huizen Spannum - Gemeente Littenseradiel

Blessum - Gemeente Menaldumadeel

Verspreide huizen Marssum - Gemeente Menaldumadeel

Verspreide huizen Hilaard - Gemeente Littenseradiel

Engelum - Gemeente Menaldumadeel

Verspreide huizen Deinum - Gemeente Menaldumadeel

Leons - Gemeente Littenseradiel

Verspreide huizen Sint Jacobiparochie - Gemeente het Bildt

Verspreide huizen Achlum - Gemeente Franekeradeel

Oude Bildtdijk Sint Jacobiparochie - Gemeente het Bildt

Easterlittens - Gemeente Littenseradiel

Beetgumermolen - Gemeente Menaldumadeel

Sint Annaparochie - Gemeente het Bildt

Marssum - Gemeente Menaldumadeel

Baard - Gemeente Littenseradiel

Deinum - Gemeente Menaldumadeel

Wijnaldum - Gemeente Harlingen

Hilaard - Gemeente Littenseradiel

Verspreide huizen Wijnaldum - Gemeente Harlingen

Verspreide huizen Lollum - Gemeente Wnseradiel

Verspreide huizen Kbaard - Gemeente Littenseradiel

Verspreide huizen Easterlittens - Gemeente Littenseradiel

Iens - Gemeente Littenseradiel

Verspreide huizen Kûbaard - Gemeente Littenseradiel

Verspreide huizen Beetgumermolen - Gemeente Menaldumadeel

Verspreide huizen Boksum - Gemeente Menaldumadeel

Boksum - Gemeente Menaldumadeel

Kûbaard - Gemeente Littenseradiel

Achlum - Gemeente Franekeradeel

Kbaard - Gemeente Littenseradiel

Lollum - Gemeente Wnseradiel

Verspreide huizen Lollum - Gemeente W�nseradiel

Verspreide huizen Lollum - Gemeente Wûnseradiel

Lollum - Gemeente Wûnseradiel

Lollum - Gemeente W�nseradiel

Midlum - Gemeente Harlingen

Jorwert - Gemeente Littenseradiel

Hinnaard - Gemeente Littenseradiel

Verspreide huizen Vrouwenparochie - Gemeente het Bildt

Verspreide huizen Harlingen - Gemeente Harlingen

Businesspark Leeuwarden - Gemeente Leeuwarden

Verspreide huizen Jorwert - Gemeente Littenseradiel

Koningsbuurt - Gemeente Harlingen

Newton - Gemeente Leeuwarden

Nij Altoenae - Gemeente het Bildt

Wommels - Gemeente Littenseradiel

De gegevens zijn ter beschikking gesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek.2017 - StraatInfo.nl
Misdaad in Peins | 112 alarmeringen Peins | Goedkoop Tanken in Peins | Supermarkten in Peins | Weerbericht Peins